Rozwinięcie skrótów

HD-A – pies wolny od dysplazji stawów biodrowych.
Dysplazja stawów biodrowych u psów (hip dysplasia, HD) to choroba układu kostnego o podłożu genetycznym. Jej następstwem często jest choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych. Dysplazja stawów biodrowych objawia się niedopasowaniem kości udowej i panewki miednicy w stawie biodrowym. Jej konsekwencją, w zależności od stopnia rozwoju, może być ograniczenie sprawności ruchowej psa.
W FCI stawy biodrowe ocenia się według pięciostopniowej skali, gdzie A oznacza stawy wolne od dysplazji, B – prawie normalne stawy biodrowe, wolne od dysplazji, C –nieznaczną (lekką) dysplazję, D – umiarkowaną (średnią) dysplazję, a E – ciężką dysplazję.

ED-0/0 – pies wolny od dysplazji stawów łokciowych.
Dysplazja stawów łokciowych u psów (elbow dysplasia, ED) to choroba układu kostnego o podłożu genetycznym, która może doprowadzić do zwyrodnienia stawu. Objawia się różnorodnymi zmianami w obrębie stawu łokciowego, które mogą prowadzić do kulawizn, a nawet ograniczeniem ruchomości stawu.
Stawy łokciowe ocenia się osobno (prawy i lewy), stąd w wyniku podaje się dwie cyfry. 0 oznacza staw wolny od dysplazji, 1 – dysplazję małego stopnia, 2 - dysplazję średniego stopnia, 3 - dysplazję dużego stopnia.

JE – free – pies wolny od młodzieńczej padaczki
Młodzieńcza padaczka (Juvenile Epilepsy) to choroba genetyczna, która występuje u szczeniąt pomiędzy 5 a 12 tygodniem życia. Objawem może być chwiejny chód, drżenie, a nawet całkowity paraliż. Do remisji choroby może dochodzić po 4 miesiącu życia. Napady mogą powtarzać się również w późniejszym życiu psa.
Polecam artykuł z Journal of Veterinary Behavioral Medicine o zmianach w zachowaniu psów dotkniętych padaczką młodzieńczą: LINK

HUU – free – pies wolny od hyperurykozurii
Hyperurykozuria (Hyperuricosuria, HUU) jest chorobą genetyczna, która powoduje bardzo wysoki poziom kwasu moczowego w moczu. To z kolei wpływa na powstawanie kamienia, który często musi być usuwany chirurgicznie.
Polecam opracowanie dotyczące Hyperurykozurii opublikowane na stronie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis: LINK

NAD – free – pies wolny od dystrofii neuroaksonalnej
Neuroaxonal Dystrophy (NAD) to choroba o podłożu genetycznym, którą charakteryzuje postępująca ataksja sensoryczna. Objawy mogą obejmować bociani chód, słabą koordynację ruchową, potykanie się, drżenie głowy, niekontrolowane wypróżnienia, niedobory witaminy E oraz wtórne zapalenie płuc.

MDR1. – free – pies wolny od oporności wielolekowej
Oporność wielolekowa (Multi-Drug Resistance 1, MDR 1) to mutacja genetyczna uniemożliwiająca transport określonych substancji leczniczych z mózgu, powodując akumulację toksyn. W przypadku podania tych leków, u psa mogą wystąpić objawy neurologiczne takie jak problemy z poruszaniem się, zawroty głowy, wymioty, zapaść a nawet śmieć.
Polecam opis choroby na stronie laboratorium Animal Genetics, Inc.: LINK

Zwycięzca Rasy (BOB, Best of Breed) – tytuł nadawany na wystawie psów rasowych, dla najlepszego psa lub suki danej rasy wystawianych na tej wystawie. Konkurują o niego Zwycięzcy Młodzieży (pies i suka), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka i Zwycięzca Weteran (pies i suka). Tytuł zwycięzcy rasy nadaje jednoosobowo sędzia oceniający psy danej rasy w ringu.

Zwycięzca Grupy (BOG, Best of Group) - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł „Zwycięzca Rasy” oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). W ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając I, II, III i IV miejsce (Zwycięzca Grupy II to pies, który na w porównaniu psów różnych ras należących do tej samej grupy FCI zdobył II lokatę).

CAC/CWC – certyfikat na Wystawowego Championa Polski. Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania CWC. W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów. Przyznanie tytułu nie jest obligatoryjne, każdorazowo pozostaje do uznania sędziego. Trzy CWC uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu (suce) tytułu Championa Polski, pod warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

CACIB – certyfikat wymagany do uzyskania Międzynarodowego Championatu Piękności oraz Międzynarodowego Championatu Wystawowego. Sędzia może przyznać certyfikat CACIB na wystawie międzynarodowej dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów. O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą i wnioskiem CWC/CAC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.

res.CACIB – rezerwowy CACIB. Tytuł, który może zostać przyznany przez sędziego na wystawie międzynarodowej drugiemu doskonałemu psu z klasy, z której pochodzi pies, który uzyskał CACIB.